ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

01 ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / COLOR WHEEL

Μαθαίνουμε χρωματολογία αλλά δεν μαθαίνουμε να την χρησιμοποιούμε πραγματικά, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διορθώσουμε όποιο χρώμα θέλουμε. Ας κάνουμε τον χρωματικό κύκλο το δεξί μας χέρι.

Τα χρώματα είναι μία κωδικοποίηση του ανθρώπινου νευρικού συστήματος για να διακρίνει τα μήκη κύματος του φωτός που αντιλαμβανόμαστε στο αισθητήριο όργανο της όρασης. Για την περιγραφή και χρήση των χρωμάτων έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις περιγραφής τους, τα χρωματικά μοντέλα. Αποτελούνται από τον συνδυασμό κάποιων λίγων χρωμάτων, των βασικών του κάθε μοντέλου.

Έτσι προσεγγίζουν αρκετά την εικόνα που βλέπουμε, με διαφορετική ακρίβεια το καθένα. Τα χρώματα αυτά και οι μέθοδοι διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Στην κομμωτική χρησιμοποιούμε το ίδιο χρωματικό μοντέλο με τους ζωγράφους.

Δηλαδή, στην κομμωτική έχουμε σαν πρωτογενή χρώματα το ΚΟΚΚΙΝΟ – ΚΙΤΡΙΝΟ – ΜΠΛΕ.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΑ

Πρωτογενή χρώματα είναι αυτά τα οποία όταν συνδυαστούν μεταξύ τους σε διάφορα ποσοστά μπορούν να παράγουν όλους τους δυνατούς χρωματισμούς και αν συνδυαστούν και τα τρία μαζί μας δημιουργούν το καφέ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΦΕ

Τα χρώματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό δύο πρωτογενών στην ίδια ποσότητα λέγονται δευτερογενή.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΑ

Με τα πρωτογενή και δευτερογενή χρώματα έχουμε το βασικό χρωματικό κύκλο. Τα χρώματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό ενός πρωτογενούς και ενός δευτερογενούς χρώματος λέγονται τριτογενή.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΑ

Στον κύκλο των χρωμάτων, την μέγιστη αντίθεση προσφέρουν οι αποχρώσεις που είναι αντίθετα τοποθετημένες στον κύκλο. Τις αντιθέσεις τις αναφέρουμε και σαν διορθωτές ή εξουδετερώσεις

ΑΝΤΙΘΕΤΑ - ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ

Όταν αναμίξουμε αποχρώσεις αντίθετες έχουμε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του καφέ. Αυτό συμβαίνει διότι αντίθετα βρίσκονται πάντα ένα χρώμα πρωτογενές + ένα δευτερογενές.

ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΦΕ

Κίτρινο και απέναντι το μωβ (μπλε + κόκκινο).
Κόκκινο και απέναντι το πράσινο ( κίτρινο +μπλε).
Μπλε και απέναντι το πορτοκαλί (κίτρινο + κόκκινο)